Fundació Banc dels AlimentsEl Banc d'Aliments de les Comarques de Girona, és una Fundació Privada de caràcter benèfic social, independent i apolítica, que té com a finalitat la lluita contra la fam i el malbaratament dels excedents alimentaris, fent-los arribar a les persones més necessitades del nostre entorn.

Forma part de la “Federación Española de Bancos de Alimentos” (FESBAL), així com de la corresponent Federació Europea (FEBA). Va ser fundat al 16 desembre de 1988 essent el segon que es va constituir a Espanya, després del de Barcelona.


El seu domicili social està situat en el carrer Palol d'Onyar 3,5 - 17004 Girona , TEL 972223463; FAX 97220316; mail info@bagirona.org
Els Bancs dels Aliments no reparteixen mai els aliments directament a les famílies, sinó a les entitats benèfiques degudament registrades en el Departament de Benestar Social de la Generalitat, les quals els fan arribar a les famílies necessitades que han estat prèviament derivades pels diferents Serveis Socials. Entre elles hi ha els Centres de Distribució d’Aliments (CDA’s; 10 en tota la província), Càrites parroquials de diferents poblacions, i altres entitats religioses (catòliques, evangèliques, musulmanes, etc.) i socials, així com alguns Ajuntaments.

Durant l'any 2018 va distribuir 2.667 tones d’aliments, mitjançant 86 entitats benèfiques, contribuint a l’alimentació de 33.224 persones necessitades, totes elles habitants de la província de Girona. La distribució dels aliments es fa gratuïtament, mitjançant el treball desinteressat de 57 voluntaris permanents, principalment persones jubilades, però amb facultats adequades per realitzar aquesta tasca.

El Banc dels Aliments de Girona, utilitza dos magatzems cedits per llurs propietaris, amb una superfície útil d’uns 1.800 metres quadrats, dotats de dues càmeres, una frigorífica i l’altra de congelació. També disposa de dues furgonetes, una d’elles frigoritzada, pel transport dels aliments.

La combinació entre treball desinteressat i locals cedits gratuïtament, ens permet proporcionar uns serveis a uns costos mínims de funcionament, factor que hauria de ser molt rellevant en totes les entitats socials.


 • Patronat

  Com tota fundació, aquesta està regida per un patronat, format per 30 patrons, i una junta directiva que és la que porta el dia a dia de l’activitat del Banc. La constitueixen les següents persones:


  President d’Honor: Joan Verges i Prat †
  President: Frederic Gómez i Pardo
  Vice-president: Joan Jorba i Figueras
  Gerent: Antoni Roig i Carreras
  Tresorer: Joaquim Oller i Salvans
  Secretari: Eduard Torrent i Puig
     
  Vocals:  
    Carles Alvarez i Berciano
    Glòria Alzamora i Planagumà
    Anna Batista i Majem
    Lluís Batista i Majem
    Laureà Berenguer i Fuster
    Enric Bonmatí i Boxa
    Esteve Bosch i Bofill
    Joan Finazzi i Vinyals
    Marta Franch i Saguer
    Francesc González i Sánchez
    Pere Marzábal Martínez
    Joaquim Mundet ide Pol
    Eliseu Muní i Vives
    Joan Pastoret i Ventulà
    Ramon Félix Quintano i Ulibarrena
    Oriol de Ribot i Torrella
    Vicenç Riera i Illa
    Manel Ruiz i Sanz
    Josep Maria Rus i Garcia
    Joaquim de Solà-Morales i Dou
   Llegir més
 • Direcció

  El director de la Fundació i del Banc dels Aliments és Frederic Gomez i Pardo. La seva tasca inclou la representació institucional del Banc, les relacions amb l’administració i la coordinació general del funcionament del Banc.
  direccio@bagirona.org
  » Llegir més
 • Logística

  El gerent és Antoni Roig Carreras. Gestiona la rebuda física dels aliments cedits per les empreses donants i el SERMA i la posterior retirada d’aquests per part de les entitats benèfiques receptores. També s’ocupa de la classificació dels aliments i l’elaboració dels diferents lots segons les necessitats específiques de cada entitat benèfica. Coordina la col·laboració dels voluntaris en aquesta tasca. Responsable de les relacions amb les cooperatives i empreses agràries amb les que es signen contractes de retirades de fruita i verdures.
  magatzem@bagirona.org
  » Llegir més
 • Aliments Unió Europea (programa FEGA)

  La responsable d‘aquest departament es José Maria Hostench Álvarez Gestiona tots els aliments provinents del Programa Europeu d’Ajut a les persones més necessitades i els distribueix a les entitats benèfiques receptores, confeccionant tota la documentació necessària
  info@bagirona.org
  » Llegir més
 • Aprovisionament d’aliments

  Rafael García Márquez és el responsable de la relació amb les empreses de la indústria alimentària. Coordina la tasca dels voluntaris que es dediquen a visitar empreses per recavar la donació d’aliments.
  aprovisionament@bagirona.org
  » Llegir més
 • Campanyes - Gran Recapte

  Carme Casacuberta Gelis és la responsable de les campanyes de recollida d'aliments com el Gran Recapte o La Fam no fa Vacances. Contacta amb les cadenes de supermercats i amb les entitats beneficiàries que hi participen i coordina la tasca dels voluntaris.
  campanyes@bagirona.org
  granrecapte@bancdelsalimentsgirona.org
  » Llegir més
 • Escoles

  El responsable del departament és José Luis Diez Baldero. Promou l’educació en valors entre les escoles i instituts de la província de Girona a través de xerrades, visites i recaptes d’aliments als centres escolars.
  jldiez@bagirona.org
  » Llegir més
 • Administració

  Responsable Joan Jorba i Figuereas.

  Aquest departament es l'encarregat de la gestió financera, econòmica i fiscal del Banc. Confecciona la documentació que s'han de presentar als diferents organismes.
  administracio@bagirona.org
  » Llegir més
 • Certificats

  Resposable José Maria Hostench Álvarez.
  Realitza els certificats corresponents a les donacions rebudes per tal que les empreses o particulars puguin gaudir de la desgravació fiscal.
  info@bagirona.org
  » Llegir més