Fundació Banc dels Aliments

El Banc dels Aliments de les Comarques de Girona, és una Fundació Privada de caràcter benèfic social, independent i apolítica, que té com a finalitat la lluita contra la fam i el malbaratament dels excedents alimentaris, fent-los arribar a les persones més necessitades del nostre entorn.

Forma part de la “Federación Española de Bancos de Alimentos” (FESBAL), així com de la corresponent Federació Europea (FEBA). Va ser fundat al 16 desembre de 1988 essent el segon que es va constituir a Espanya, després del de Barcelona.

El seu domicili social està situat en el carrer Palol d'Onyar 3,5 - 17004 Girona , TEL 972223463; FAX 97220316; email info@bagirona.org

 

Els Bancs dels Aliments no reparteixen mai els aliments directament a les famílies, sinó a les entitats benèfiques degudament registrades en el Departament de Benestar Social de la Generalitat, les quals els fan arribar a les famílies necessitades que han estat prèviament derivades pels diferents Serveis Socials. Entre elles hi ha els Centres de Distribució d’Aliments (CDA’s; 10 en tota la província), Càrites parroquials de diferents poblacions, i altres entitats religioses (catòliques, evangèliques, musulmanes, etc.) i socials, així com alguns Ajuntaments.

Durant l'any 2020 va distribuir 3.496 tones d’aliments, mitjançant 89 entitats benèfiques, contribuint a l’alimentació de 46.594 persones necessitades, totes elles habitants de la província de Girona. La distribució dels aliments es fa gratuïtament, mitjançant el treball desinteressat de 45 voluntaris permanents, principalment persones jubilades, però amb facultats adequades per realitzar aquesta tasca.

El Banc dels Aliments de Girona, utilitza dos magatzems cedits per llurs propietaris, amb una superfície útil d’uns 1.800 metres quadrats, dotats de dues càmeres, una frigorífica i l’altra de congelació. També disposa de tres furgonetes, dues frigorífiques i una isotèrmica, pel transport dels aliments.

La combinació entre treball desinteressat i locals cedits gratuïtament, ens permet proporcionar uns serveis a uns costos mínims de funcionament, factor que hauria de ser molt rellevant en totes les entitats socials.


 • Patronat

  Com tota fundació, aquesta està regida per un patronat, format per 20 patrons, i una junta directiva que és la que porta el dia a dia de l’activitat del Banc. La constitueixen les següents persones:


  President: Frederic Gómez i Pardo
  Vicepresident 1r: Joan Jorba i Figueras
  Vicepresident 2n: Josep Maria Pagès i Grau
  Tresorer: Joaquim Oller i Salvans
  Secretari: Eduard Torrent i Puig
     
  Vocals:  
    Carles Alvarez i Berciano
    Glòria Alzamora i Planagumà
    Esteve Bosch i Bofill
    Carme Casacuberta i Gelis
    Marta Franch i Saguer
    Francesc González i Sánchez
    Pere Marzábal Martínez
    Eliseu Muní i Vives
    Ramon Félix Quintano i Ulibarrena
    Oriol de Ribot i Torrella
    Vicenç Riera i Illa
    Antoni Roig i Carreras
    Gemma Ros i Valls
    Manuel Ruiz i Sanz
    Josep Maria Rus i Garcia
   Llegir més
 • Direcció

  El director de la Fundació i del Banc dels Aliments és Frederic Gomez i Pardo. La seva tasca inclou la representació institucional del Banc, les relacions amb l’administració i la coordinació general del funcionament del Banc.
  direccio@bagirona.org
  » Llegir més
 • Economia

  Responsable Joan Jorba i Figueras.
  Aquest departament es l'encarregat de la gestió financera, econòmica i fiscal del Banc. Confecciona la documentació que s'han de presentar als diferents organismes.
  administracio@bagirona.org
  » Llegir més
 • Relacions amb les entitats

  Responsable Francesc Bastida Fenoy.
  Te cura de les relacions amb les entitats benèfiques a les que s’envien els aliments. Controla que les entitats tinguin al dia les llistes de beneficiaris i mantinguin correctament emmagatzemats els aliments subministrats.
  fbastida@bagirona.org
  » Llegir més
 • Aprovisionament d’aliments

  Responsable Rafael García Márquez
  Promou i manté la relació amb les empreses de la indústria alimentària. Realitza les compres dels aliments necessaris per tal de disposar d’una cistella més equilibrada. Responsable de les relacions amb les cooperatives i empreses agràries amb les que se signen contractes de retirades de fruita i verdures.
  aprovisionament@bagirona.org
  » Llegir més
 • Aliments FEAD (Unió Europea)

  Responsable Pepe Hostench Álvarez
  Gestiona tots els aliments provinents del Programa Europeu d’Ajut a les persones més desfavorides i els distribueix a les entitats benèfiques receptores, confeccionant tota la documentació necessària
  info@bagirona.org
  » Llegir més
 • Gran Recapte i altres campanyes

  Responsable Carme Casacuberta Gelis
  Organitza les campanyes de recollida d'aliments com el Gran Recapte o La Fam no fa Vacances. Contacta amb les cadenes de supermercats i amb les entitats beneficiàries que hi participen i coordina la tasca de les persones voluntàries.
  campanyes@bagirona.org
  granrecapte@bancdelsalimentsgirona.org
  » Llegir més
 • Centres educatius

  Responsable José Luis Diez Baldero
  Promou l’educació en valors a les escoles i instituts de la demarcació de Girona a través de xerrades, visites i recaptes d’aliments als centres escolars.
  jldiez@bagirona.org
  » Llegir més
 • Comunicació

  Responsable Cèlia Roura Masdemont
  Te cura de les relacions amb els mitjans de comunicació, enviant notícies i comunicats o cridant-los per què assisteixin a esdeveniments del Banc.
  croura@bagirona.org
  » Llegir més
 • Voluntariat

  Responsable Xavier Aresté Aiguadé
  Porta el fitxer de voluntariat, promou noves incorporacions, rep a les noves persones voluntàries i atén les seves necessitats generals.
  xareste@bagirona.org
  » Llegir més
 • Estudis i projectes

  Responsable Josep M. Pagès Grau
  Analitza el funcionament general de les diferents àrees, promovent millores i elaborant projectes que facin front a les noves necessitats del Banc.
  jmpages@bagirona.org
  » Llegir més
 • Informàtica

  Responsable Diego Madrid Ribera
  Te cura dels ordinadors, les xarxes i les instal·lacions informàtiques. Implementa els programes de magatzem i vetlla per el seu correcte funcionament.
  diegomadrid@bagirona.org
  » Llegir més
 • Manteniment

  Responsable Josep Bohigas Domingo
  Té cura del manteniment de les instal·lacions d’aigua, electricitat i fred així com de les estructures i màquines de servei del magatzem.
  jbohigas@bagirona.org
  » Llegir més
 • Logística

  Responsable Bernardo Hernández Pérez.
  Gestiona la recepció dels aliments cedits per les empreses donants i el SERMA i la posterior retirada d’aquests per part de les entitats benèfiques receptores. També s’ocupa de la classificació dels aliments i l’elaboració dels diferents lots segons les necessitats específiques de cada entitat benèfica. Coordina la col·laboració de les persones voluntàries en aquesta tasca.
  magatzem@bagirona.org
  » Llegir més
 • Riscos laborals

  Responsable Xavier Aresté Aiguadé.
  Promou que el treball al Banc es realitzi en condicions de seguretat, aconsellant sobre equipaments personals i gestiona la organització de cursets de formació per les persones voluntàries.
  xareste@bagirona.org
  » Llegir més